Przedmiot
Zawieszka lub okucie pasa (?)
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot ze stopu miedzi kształtem przypominający kotwicę z rozdwojonymi końcami ramion (łap). Górna (?) część trzonu wyodrębniona, z reliefowym ornamentem w postaci żłobków i żeberek, dodatkowo zaopatrzona w poprzeczny otwór. Od strony spodniej cały trzon lekko, wzdłużnie zagłębiony, w przekroju wklęsło-wypukły, w przybliżeniu daszkowaty. Trzon dodatkowo mocowany dwoma nitami zaopatrzonymi w dwie duże, owalne, cienkie podkładki, rozklepane i przywarte do jego spodniej strony. Określenie funkcji przedmiotu bardzo trudne. Otwór w górnej części trzonu sugeruje używanie go jako zawieszki; nity – jako okucia (pasa?). Być może obecność obu tych elementów świadczy o wtórnym przerobieniu/naprawie przedmiotu.

Miejscowość
Gródek - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 3,90 cm; rozstaw ramion (łap) – 3,00 cm; szer. trzonu – 0,50–0,76 cm, na wysokości otworu – 0,90 cm; gr. trzonu – ok. 0,26 cm, w miejscu otworu – 0,74 cm, razem z nitami – 0,68 i 0,76 cm; gr. ramion (łap) – 0,37 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8566
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 96–97, 295, 306–307, ryc. 72:220, tabl. XXI:220.

Dane dodatkowe