Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a do fazy C2
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły. Sprężyna 10-zwojowa, osadzona na osi zabezpieczonej profilowanymi nakładkami (zachowana jedna). Cięciwa dolna, wysoka. Kabłąk z wąskiej taśmy, w przekroju półokrągły, delikatnie, kolankowato wygięty; profilowany, z bardzo słabo czytelnymi, czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Na obu polach zatarty ornament w postaci poprzecznych linii rytych i prawdopodobnie rzędów małych, okrągłych i gęsto rozmieszczonych, wybitych (?) „kropek”. Pomiędzy metopami, pośrodku kabłąka, dwie wzdłużne linie utworzone przez bardzo małe i słabo czytelne, owalne „wypukłości” – pozostałość ornamentu pierwotnie wykonanego przez gęsto rozmieszczone nacięcia lub efekt zniszczenia powierzchni zapinki. Nóżka taśmowata, obecnie płaska, ze słabo czytelną metopą w górnej części, ozdobioną zatartym znakiem X i linią rytą (?). Typologia: A.VI/1.161/162. Być może zbliżona do Andrzejowski typ Jartypory.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 4,20 cm, sprężyny – 3,20 cm; obecna szer. kabłąka – ok. 0,45–0,57 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8630
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 46-47, 221, 248, 255, 258, tabl. IV:25.

Dane dodatkowe