Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły i nóżki. Częściowo przepalona. Sprężyna 6-zwojowa osadzona na żelaznej (?) osi. Cięciwa krótka. Kabłąk wąski, w przekroju w środkowej części zbliżony do trójkątnego, kolankowato wygięty, z małymi, czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Typologia: A.VI/1.161/162. Być może zbliżona do Kokowski wzór ZG–79.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,90 cm, sprężyny – 1,40 cm; szer. kabłąka – 0,36–0,45 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły i nóżki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8722
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 112–113, 221, 248, tabl. XXVI:263.

Dane dodatkowe