Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły, powierzchnia zniszczona. W otworze w płytce na główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk taśmowaty, w przekroju w części środkowej w przybliżeniu trapezowaty; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części ozdobionymi bardzo słabo czytelnym znakiem X, pomiędzy dwiema poprzecznymi liniami. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami fasetowane. Nóżka w zarysie prostokątna, lekko zwężająca się ku końcowi; profilowana, z metopą w górnej części ze zdobieniem analogicznym jak na kabłąku. Zaczep pochewki blaszkowaty, szeroki na całej długości, lekko przewężony w miejscu zawinięcia na tylną stronę kabłąka, w przedniej części ozdobiony dwoma poprzecznymi żłobkami imitującymi zwoje drutu. Typologia:  A.VI/1.172. Szter et al. grupa II.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,70 cm; szer. kabłąka – 0,40–0,52 cm, nóżki – 0,34–0,43 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/9130
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 46-47, 222, 249, 266-267, ryc. 40:27, tabl. IV:27.

Dane dodatkowe