Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a do fazy C2
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk z wąskiej, płaskiej od spodu taśmy z fasetowanymi krawędziami, w przekroju trapezowaty, obecnie łagodnie, kolankowato przegięty. Pośrodku dolnej części kabłąka – być może w miejscu niezachowanego mocowania pochewki – dwa poprzeczne, krótkie zagłębienia. Nóżka o niemal identycznej szerokości co kabłąk, blaszkowata, ze słabo czytelnym fasetowaniem krawędzi. Typologia: prawdopodobnie A.VI/1.161/162.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 4,50 cm; szer. kabłąka – 0,40–0,49 cm, nóżki – 0,42–0,45 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8623
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 46-47, 221, 248, tabl. IV:26.

Dane dodatkowe