Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły. Sprężyna 16-zwojowa na osi zabezpieczonej nieprofilowanymi nakładkami z szerokiej taśmy, z umieszczonymi na nich pierścieniami z gładkiego drutu. Kabłąk wąski, w przekroju wieloboczny, łukowato wygięty, delikatnie, wzdłużnie profilowany. W górnej części kabłąka dookolny, dość głęboki żłobek, w dolnej – pierścień z gładkiego, cienkiego drutu. Analogiczny pierścień na końcu zwężającej się nóżki. Z dużym prawdopodobieństwem podobny pierścień pierwotnie umieszczony był także w żłobku w górnej części kabłąka. Typologia:  A.VI/2. Najbliższa A.170.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 3,70 cm, sprężyny – 2,70 cm; szer. kabłąka – 0,38 cm, nóżki – 0,28–0,35; śr. pierścieni – 0,43 i 0,50 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8616
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 46-47, 222, 270-271, ryc. 46:28, tabl. IV:28.

Dane dodatkowe