Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, tzw. gąsiennicowata (Raupenfibeln), ze stopu miedzi. Lita. Brak sprężyny i igły. Na główce niewielka, trapezowata i płaska płytka. Kabłąk w przekroju w przybliżeniu trójkątny, wysoko wysklepiony i łukowato wygięty, na całej powierzchni poprzecznie karbowany. Nóżka wąska, w przekroju daszkowata, zakończona trójkątnie, na końcu ornamentowana dwiema liniami rytymi, umieszczonymi równolegle do krawędzi bocznych. Pochewka częściowo zamknięta od dołu skrócona i kończąca się w około 3/4 długości nóżki. Typologia: A.VI/2.171. Tuszyńska seria II, zbliżona do wariantu 1.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi - CL 20669
Wymiary
dł. – 3,8 cm; szer. płytki na główce – 0,42 cm, kabłąka – 0,34–0,37 cm, nóżki – 0,37–0,50 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8611
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 48-49, 222, 272-273, 378, ryc. 47, tabl. IV:29.

Dane dodatkowe