Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3 do D1
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną, blaszkowatą pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Silnie odkształcona – kilkukrotnie zgięta. Masywna. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce na główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk w środkowej części trapezowaty w przekroju, profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części, ozdobionymi motywem łuków utworzonych przez bardzo małe i gęsto rozmieszczone wybijane kwadraty – na górnym polu cztery łuki umieszczone jeden nad drugim, na dolnym pięć. Nóżka prawdopodobnie prostokątna. Typologia: A.VI/2. Prawdopodobnie Petrauskas typ 2 (przy założeniu poprawności rekonstrukcji kształtu nóżki).

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 2,80 cm; szer. kabłąka – 0,64–0,69 cm, nóżki – ok. 0,68 cm
Waga
Stan zachowania
silnie odkształcona, brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/9262
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 48-49, 223, 280-281, ryc. 55:30, tabl. IV:30.

Dane dodatkowe