Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3 do fazy D1
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną, blaszkowatą pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk z dość szerokiej, wklęsłej od spodu taśmy, z wąskim żeberkiem biegnącym wzdłużnie przez jego środek na niemal całej długości, w przekroju daszkowaty; w górnej części kabłąka niezdobiona metopa. Nóżka długa, nieznacznie zwężająca się w kierunku prosto uformowanego końca, z niemal nieczytelną, małą i czworoboczną metopą w górnej części. Krawędzie boczne nóżki poniżej metopy wyraźnie fasetowane; na jej końcu zdobienie w postaci dwóch rytych, poprzecznych linii. Typologia: A.VI/2. Prawdopodobnie Petrauskas typ 5.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowana – 3,50 cm; szer. kabłąka – 0,58–0,70 cm, nóżki – 0,46–0,58
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8608
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 48-49, 223, 281-283, ryc. 56:31, tabl. IV:31.

Dane dodatkowe