Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona. Kabłąk z szerokiej, dość grubej taśmy, w przekroju w części środkowej półokrągły, silnie wysklepiony i delikatnie, kolankowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, niezdobione; dolne – duże, prostokątne, ornamentowane poprzecznymi, płytkimi żłobkami (pojedynczym w górnej części i podwójnym w dolnej). Krawędzie pomiędzy metopami fasetowane. Nóżka taśmowata, lekko zwężająca się w kierunku uszkodzonego końca; profilowana, z prostokątną metopą w górnej części ozdobioną poprzecznym żłobkiem u podstawy; poniżej metopy z krawędziami fasetowanymi, w przekroju w przybliżeniu trapezowata. Wokół podstawy kabłąka owinięte dwa zwoje drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Typologia: A.VI/1.161/162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,60 cm; szer. kabłąka – 0,55–0,61 cm, nóżki w zachowanej części – 0,40–0,55 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8698
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 138–139, 221, 248, tabl. XXXI:341.

Dane dodatkowe