Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk z szerokiej, dość grubej taśmy, w przekroju w części środkowej w przybliżeniu półokrągły, wysoko wysklepiony i niesymetrycznie, łukowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi, nieornamentowanymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe; dolne – duże, prostokątne. Krawędzie pomiędzy metopami fasetowane. Nóżka taśmowata, zwężająca się w kierunku prosto uformowanego końca; profilowana, z niemal kwadratową, niezdobioną metopą w górnej części; poniżej metopy z krawędziami fasetowanymi, w przekroju w przybliżeniu trapezowata. Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,20 cm; szer. kabłąka – 0,60–0,66 cm, nóżki – 0,51–0,60 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8733
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 138–139, 221, 248, ryc.26:342, tabl. XXXI:342.

Dane dodatkowe