Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. Lekko odkształcona ze śladami przepalenia (?). W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z szerokiej taśmy, w przekroju w części środkowej półokrągły, obecnie wysoko wysklepiony i trójkątnie przegięty w około połowie długości; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, wąskie i niezdobione; dolne – prostokątne ze słabo zachowaną poprzeczną linią rytą. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami delikatnie fasetowane. Nóżka szeroka, nieznacznie zwężająca się w kierunku prosto uformowanego końca; delikatnie profilowana, z małą, prostokątną metopą w górnej części; poniżej metopy w przekroju półokrągła. Typologia: A.VI/1.162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 3,80 cm; szer. kabłąka – 0,64–0,67 cm, nóżki – 0,50–0,61 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8731
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 140–141, 221, 248, tabl. XXXI:343.

Dane dodatkowe