Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z szerokiej, dość grubej taśmy, w przekroju w części środkowej w przybliżeniu półokrągły, łukowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, niezdobione; dolne – duże, niemal kwadratowe, w górnej części ozdobione poprzecznym, wąskim żłobkiem. Krawędzie pomiędzy metopami fasetowane. Nóżka taśmowata, zwężająca się w kierunku prosto uformowanego końca; delikatnie profilowana, z bardzo wąską, prostokątną metopą w górnej części; poniżej metopy z delikatnie fasetowanymi krawędziami, w przekroju w przybliżeniu trapezowata, niska. Zaczep pochewki drucikowaty; rozklepany drut dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. – 4,20 cm; szer. kabłąka – 0,65–0,73 cm, nóżki – 0,46–0,59 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8675
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 140–141, 221, 248, ryc. 26:344, tabl. XXXI:344.

Dane dodatkowe