Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Silnie odkształcona. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z dość szerokiej taśmy, w przekroju w części środkowej w przybliżeniu trapezowaty; profilowany, z czworobocznymi, niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami fasetowane. Nóżka delikatnie zwężająca się ku końcowi; profilowana, z czworoboczną, nieornamentowaną metopą w górnej części; poniżej metopy z fasetowanymi krawędziami, w przekroju w przybliżeniu trapezowata. Zaczep pochewki drucikowaty; drut na początkowym odcinku prostokątny w przekroju, dalej owalny, trzykrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.161–162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 3,90 cm; szer. kabłąka – 0,57–0,60 cm, nóżki – 0,39–0.50 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; silnie odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8651
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 140–141, 221, 249, ryc. 34:345, tabl. XXXI:345.

Dane dodatkowe