Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z dość szerokiej i grubej taśmy, w przekroju w części środkowej trapezowaty, kolankowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne wąskie, niezdobione; dolne – duże, prostokątne, ornamentowane znakiem X wpisanym pomiędzy dwie poprzeczne linie ryte. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami fasetowane. Nóżka nieznacznie zwężająca się w kierunku prosto uformowanego końca; profilowana, z prostokątną metopą ozdobioną dwiema poprzecznymi liniami rytymi w górnej części; poniżej metopy z fasetowanymi krawędziami, w przekroju trapezowata. Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka; drut w miejscu wyprowadzenia z pochewki szeroki, rozklepany, przypominający blaszkę, dalej stopniowo zwężający się i w przekroju półokrągły.  Typologia: A.VI/1.161/162. Kokowski wzór ZM–103.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. – 4,30 cm; szer. kabłąka – 0,70–0,73 cm, nóżki – 0,52–0,66 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8668
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 140–141, 221, 248, 255, 258, ryc. 32:346, tabl. XXXI:346.

Dane dodatkowe