Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i pochewki. Kabłąk z szerokiej taśmy, w przekroju w części środkowej w przybliżeniu trapezowaty, wysoko wysklepiony i trójkątnie przegięty w około połowie długości; bogato profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne wąskie, nieornamentowane; dolne – duże, niemal kwadratowe, pośrodku ozdobione pojedynczym poprzecznym i głębokim żłobkiem. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami fasetowane. Nóżka taśmowata, szeroka, nieznacznie zwężająca się w kierunku prosto uformowanego końca; profilowana, z metopą w górnej części ozdobioną po środku pojedynczym poprzecznym żłobkiem; poniżej metopy z fasetowanymi krawędziami, w przekroju w przybliżeniu trapezowata, niska. Na końcu nóżki ornament w postaci ukośnych, głębokich żłobków odchodzących od jej krawędzi, stykających się pośrodku i tworzących niski znak X. Wokół podstawy kabłąka owinięte dwa zwoje szerokiego, rozklepanego drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki. Typologia: A.VI/1.162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 5,00 cm; szer. kabłąka – 0,85–0,87 cm, nóżki – 0,60–0,78 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny, igły i pochewki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8637
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 142–143, 221, 248, ryc. 26:347, tabl. XXXI:347.

Dane dodatkowe