Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona. Przepalona (?). W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej (?) osi sprężyny. Kabłąk z szerokiej taśmy, w przekroju w części środkowej wieloboczny, wysoko wysklepiony i trójkątnie przegięty w około połowie długości; bogato profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne wąskie, nieornamentowane; dolne – duże, prostokątne, pośrodku ozdobione pojedynczym poprzecznym i głębokim żłobkiem. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami fasetowane, a sam kabłąk dodatkowo wzdłużnie profilowany (profilowanie miejscami słabo czytelne ze względu na znaczny stopień zniszczenia powierzchni). Nóżka taśmowata, szeroka, nieznacznie zwężająca się w kierunku uszkodzonego końca; profilowana, z wąską, prostokątną metopą w górnej części ozdobioną pojedynczym poprzecznym żłobkiem; poniżej metopy wzdłużnie profilowana z fasetowanymi krawędziami, w przekroju wieloboczna. Wokół podstawy kabłąka owinięty pojedynczy zwój cienkiego, lekko rozklepanego drutu – pozostałość drucikowatego zaczepu pochewki.  Typologia: A.VI/1.162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 4,40 cm; szer. kabłąka – 0,79–0,82 cm, nóżki – 0,50–0,75 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8687
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 142–143, 221, 248, tabl. XXXI:349.

Dane dodatkowe