Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk z szerokiej taśmy – pośrodku tylnej strony nieznacznie wklęsłej wzdłuż całej długości – łagodnie zwężający się w kierunku główki, łukowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, wąskie i niezdobione; dolne – duże, prostokątne, w górnej części ozdobione pojedynczą poprzeczną linią rytą. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami fasetowane, a sam kabłąk dodatkowo wzdłużnie profilowany, w przekroju wieloboczny. Nóżka z cienkiej, szerokiej taśmy, prostokątna, z bardzo wąską, czworoboczną i niezdobioną metopą w górnej części wyodrębnioną przez delikatne spiłowanie krawędzi bocznych. Identycznie utworzona, ale znacznie większa metopa także na końcu nóżki, dodatkowo ozdobiona wycinanym ornamentem tworzącym motyw promieniście rozchodzących się nacięć/linii. Zaczep pochewki drucikowaty, z rozklepanym drutem dwukrotnie owiniętym wokół podstawy kabłąka. Typologia: zbliżona do A.VI/1.162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 6,80 cm; szer. kabłąka – 0,64–0,85 cm, nóżki – 0,80 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8660
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 142–143, 221, 248, ryc. 26:350, tabl. XXXII:350.

Dane dodatkowe