Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
późny okres rzymski / wczesna faza okresu wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Główka i górna część kabłąka zapinki kuszowatej, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Silnie odkształcone i przepalone ze zniszczoną, spękaną powierzchnią. Sprężyna 10-zwojowa, osadzona na osi zabezpieczonej nakładkami z szerokiej, płaskiej taśmy. Cięciwa dolna, krótka. Kabłąk z szerokiej, płaskiej taśmy bez wyraźnych śladów profilowania. Typologia: prawdopodobnie A.VI/1.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,80 cm, sprężyny – 3,20 cm; szer. kabłąka – 0,86–0,90 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - silnie odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8685
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 144–145, 222, tabl. XXXII:351.

Dane dodatkowe