Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1b i C2a
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk wysoko wysklepiony i łukowato wygięty z wąskiej, dość grubej taśmy, od spodu lekko wklęsłej, w przekroju w przybliżeniu wklęsło-wypukły, ze słabo czytelnymi śladami profilowania wzdłużnego, nadającego górnej powierzchni miejscami nieco wieloboczny kształt. W górnej i dolnej części kabłąka poprzeczne zagłębienia/żłobki, odchodzące od niewielkich, półokrągłych wycięć w krawędziach bocznych. Nóżka długa, zwężająca się ku końcowi, łagodnie, wzdłużnie profilowana. W górnej części nóżki słabo wyodrębnione, prostokątne pole z poprzecznym, płytkim rowkiem łączącym półokrągłe wycięcia w krawędziach bocznych; na końcu – dookolny, wąski żłobek wydzielający z jej zakończenia mały pseudoguzek. Zaczep pochewki drucikowaty, dwukrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Opisane poprzeczne rowki na kabłąku i nóżce z dużym prawdopodobieństwem powstały w celu osadzenia pierścieni z perełkowanego drutu, obecnie niezachowanych. Typologia: A.VI/1; zakładając poprawność interpretacji poprzecznych żłobków – A.167; zbliżona do Kokowski wzór ZG–149.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,60 cm; szer. kabłąka – 0,48– 0,54 cm, nóżki – 0,26–0,39 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8723
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 144–145, 222, 249, 260–263, ryc. 36:352, tabl. XXXII:352.

Dane dodatkowe