Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1b i C2a
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki kuszowatej, zapewne z podwiniętą nóżką, dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana główka z uszkodzoną i niekompletną sprężyną oraz silnie odkształcony kabłąk. Sprężyna krótka, osadzona na osi zabezpieczonej profilowanymi nakładkami (zachowana jedna). Kabłąk wąski, blaszkowaty, gładki, od spodu wklęsły, w górnej części z pierścieniem z perełkowanego drutu ze stopu miedzi. Typologia: A.VI/1; prawdopodobnie A.VI/1.167, zbliżona do Kokowski wzór ZG–162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 2,30 cm, sprężyny – 1,80 cm; szer. kabłąka – 0,40 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna; odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8750
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 144–145, 222, 249, 260–263, ryc. 36:353, tabl. XXXII:353.

Dane dodatkowe