Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1b i C2a
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata, zapewne z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak nóżki; powierzchnia zniszczona. Silnie odkształcona. Sprężyna 9-zwojowa, osadzona na osi zabezpieczonej nakładkami z gładkiego drutu. Kabłąk wąski, w przekroju półokrągły, niemal niezauważalnie wzdłużnie profilowany. W górnej i dolnej części kabłąka pierścienie z perełkowanego drutu ze stopu miedzi. Typologia: A.VI/1.167; zbliżona do Kokowski wzór ZG–149.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 2,40 cm, sprężyny – 2,60 cm; szer. kabłąka – 0,40–0,52 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak nóżki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8678
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 144–145, 222, 249, 260–263, ryc. 36:354, tabl. XXXII:354.

Dane dodatkowe