Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1b i C2a
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. Silnie odkształcona. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk i nóżka wykonane z szerokiej taśmy, lekko wklęsłej od spodu, nieprofilowane. Na dolną część kabłąka nałożone dwie, dość szerokie blaszki z umieszczonymi na nich pierścieniami z delikatnie perełkowanego, również szerokiego drutu ze stopu miedzi. Zaczep pochewki drucikowaty, obecnie uszkodzony. Typologia: zbliżona do A.VI/1.167 (zdobienie) i Kokowski wzór ZG–162.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 5,30 cm; szer. kabłąka – 0,67–0,70 cm, nóżki – 0,52–0,68 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8682
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 144–145, 222, 249, 260–263, ryc. 36:355, tabl. XXXII:355.

Dane dodatkowe