Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka - półwytwór
Chronologia
okres rzymski
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka ze stopu miedzi. Półwytwór lub – co bardziej prawdopodobne – nieudana (zarzucona) próba wytworzenia zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, dwudzielnej. W obecnym stanie: na główce rozklepana, cienka i trapezowata płytka bez otworu, docelowo mająca służyć do osadzenia osi sprężyny. Kabłąk i nóżka z wąskiej sztabki, w przekroju prostokątnej, nieco szerszej w górnej części i jedynie nieznacznie wygiętej. Pochewka otwarta, ściśle przylegająca do nóżki z wyprowadzonym cienkim, krótkim drutem, częściowo i luźno zawiniętym wokół podstawy kabłąka. Nóżka podgięta w złym kierunku w stosunku do „wstępnego” wygięcia kabłąka, co mogło być powodem zarzucenia produkcji zapinki. Typologia: docelowo A.VI/1.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,80 cm; szer. kabłąka – 0,30–0,36 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8681
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 144–145, 222, 270–271, ryc. 45:356, tabl. XXXII:356.

Dane dodatkowe