Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2b - (C3)
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Spłaszczona zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły; powierzchnia uszkodzona. Sprężyna długa, tzw. martwa, osadzona na osi zabezpieczonej nakładkami z gładkiego, półokrągłego w przekroju drutu (zachowana jedna). Cięciwa dolna, krótka. Kabłąk bardzo wąski, w przekroju trójkątny; profilowany, z małymi, czworobocznymi i niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka długa, wąska; profilowana, z małą, prostokątną metopą w górnej części; poniżej metopy w przekroju w przybliżeniu trójkątna. Zaczep pochewki drucikowaty, trzykrotnie owinięty wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1.168.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 4,80 cm, sprężyny – 2,80 cm; szer. kabłąka – 0,30–0,39 cm, nóżki – 0,20–0,34 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły; powierzchnia uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8679
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 146–147, 222, 262–263, ryc. 37:358, tabl. XXXII:358.

Dane dodatkowe