Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Odkształcona. W otworze w płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk z szerokiej taśmy, w przekroju w części środkowej lekko trapezowaty, kolankowato wygięty; delikatnie profilowany, z czworobocznymi, niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka lekko profilowana z bardzo słabo zaznaczoną nieornamentowaną metopą w górnej części. Zaczep pochewki blaszkowaty, wąski, o niemal identycznej szerokości na całej długości, zawinięty na tylną stronę kabłąka i zaklepany; w miejscu oplotu kabłąka, po obu jego stronach, ornamentowany słabo czytelnymi dwoma równoległymi rowkami imitującymi zwoje drutu. Typologia: A.VI/1.172. Szter et al. grupa IIIA.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 5,10 cm; szer. kabłąka – 0,61–0,66 cm, nóżki – 0,40–0,56 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8759
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 146–147, 222, 249, 266–267, ryc. 40:359, tabl. XXXII:359.

Dane dodatkowe