Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2b - (C3)
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły i części długiej, tzw. martwej sprężyny, osadzonej na osi zabezpieczonej nieprofilowanymi nakładkami (zachowana jedna). Kabłąk sztabkowaty, wąski, kolankowato zgięty, w przekroju wieloboczny; profilowany, z małymi, czworobocznymi i niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Nóżka długa, wąska; profilowana, z małą, czworoboczną metopą w górnej części. Pochewka połączona z kabłąkiem oplotem z drutu (3 zwoje) wyprowadzonym z krótkiej, wąskiej blaszki. Typologia: A.VI/1.168.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20676
Wymiary
dł. – 5,10 cm, sprężyny zachowana – 2,60 cm; szer. kabłąka – 0,32–0,37 cm, nóżki – 0,25–0,28 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły i części długiej, tzw. martwej sprężyny
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8680
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 146–147, 222, 262–263, 378, ryc. 37:357, tabl. XXXII:357.

Dane dodatkowe