Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce na główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk wąski, kolankowato wygięty, w przekroju w części środkowej trójkątny; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole dolne ornamentowane poprzecznym rowkiem. Nóżka długa, zwężająca się ku końcowi; profilowana, z czworoboczną metopą w górnej części ozdobioną poprzecznym rowkiem. Zaczep pochewki blaszkowaty, wąski, stopniowo i nieznacznie zwężający się w kierunku zakończenia rozklepanego na tylnej stronie kabłąka; w miejscu oplotu kabłąka, po obu jego stronach, ozdobiony dwoma płytkimi, równoległymi rowkami imitującymi zwoje drutu. Typologia: A.VI/1.172. Szter et al. grupa II.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,40 cm; szer. kabłąka – 0,41–0,47 cm, nóżki – 0,25–0,38 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8760
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 146–147, 222, 249, 266–267, ryc. 40:360, tabl. XXXII:360.

Dane dodatkowe