Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Odkształcona. W otworze w nadtopionej (?) płytce na główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk wąski, taśmowaty, w przekroju lekko półokrągły, kolankowato (?) wygięty, z bardzo słabo zaznaczonymi czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej (?) części powstałymi w efekcie nieznacznego ścięcia bocznych krawędzi kabłąka. Nóżka delikatnie zwężająca się ku końcowi. Zaczep pochewki blaszkowaty, nieornamentowany, w miejscu wyprowadzenia z pochewki szeroki, stopniowo zwężający się w kierunku końca niezachodzącego na tylną stronę kabłąka (rozklepanego na jego krawędzi bocznej). Typologia: A.VI/1.172; zbliżona do Szter et al. grupa I.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 3,80 cm; szer. kabłąka – 0,46–0,49 cm, nóżki – 0,40–0,46 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8761
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 146–147, 222, 249, 266–267, ryc. 40:361, tabl. XXXIII:361.

Dane dodatkowe