Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W otworze w płytce na główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk wąski, w części środkowej w przekroju trójkątny; profilowany, z czworobocznymi, niezdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części; pomiędzy metopami bardzo słabo czytelne, mikroskopijne nacięcia tworzące dwa rzędy biegnące wzdłużnie po obu stronach „grzbietu” kabłąka, zatarte na jego szczycie. Przy przejściu kabłąka w nóżkę pseudoprzewężenie utworzone przez duże, półokrągłe wycięcia po bokach. Nóżka rozszerzająca się w kierunku prosto uformowanego końca, w zarysie trapezowata; profilowana, z czworoboczną, niezdobioną metopą w górnej części, poniżej ze ściętymi krawędziami bocznymi. Wzdłuż granic ścięcia ornament w postaci bardzo drobnych, krótkich i gęsto rozmieszczonych nacięć/kropeczek tworzących po dwa rzędy z każdej strony nóżki – jednym umieszczonym na ściętej powierzchni, drugim na płaskiej; podobny, słabo czytelny ornament umieszczony także równolegle do dolnej krawędzi nóżki. Pochewka blaszkowata, skrócona, kończąca się w około 3/4 długości nóżki. Typologia: A.VI/2. Petrauskas typ 3.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 3,80 cm; szer. kabłąka – 0,38–0,40 cm, nóżki – 0,45–0,86 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8783
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 148–149, 223, 280–281, ryc. 54:370; tabl. XXXIII:370.

Dane dodatkowe