Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Mała i stosunkowo krępa zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Silnie odkształcona. Kabłąk taśmowaty, w przekroju w części środkowej zbliżony do trapezowatego; delikatnie profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne wąskie, nieregularne i niezdobione; dolne – duże, prostokątne, podkreślone przy krawędziach górnej i dolnej poprzecznymi, rytymi liniami. Nóżka nieznacznie rozszerzająca się w kierunku prosto uformowanego końca, w zarysie trapezowata; delikatnie profilowana; przy dolnej krawędzi ozdobiona trzema poprzecznymi liniami rytymi. Pochewka blaszkowata. Typologia: A.VI/2. Petrauskas typ 7.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanych stanie – 2,40 cm; szer. kabłąka – 0,48–0,50 cm, nóżki – 0,60–0,66 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; silnie odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8770
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 150–151, 223, 280–281, ryc. 54:373; tabl. XXXIII:373.

Dane dodatkowe