Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza (C3) – D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły. Sprężyna 8-zwojowa, obecnie uszkodzona, osadzona na osi zabezpieczonej niewielkimi nakładkami z drutu (zachowana jedna). Na główce niewielki, delikatnie profilowany guzek wyprowadzony z niewielkiego, rombowatego pola uformowanego w górnej części kabłąka. Kabłąk masywny, lity, płaski od spodu, łukowato wygięty, w przekroju pięciokątny. Nóżka rombowata, najszersza w około połowie długości, w przekroju trójkątna, bez śladów zdobienia, wyraźnie oddzielona od kabłąka poprzez niewielkie zagłębienie/rowek biegnący u jej podstawy. Pochewka skrócona, kończąca się w około 2/3 długości nóżki. Typologia: A.VI/2. Petrauskas typ 4.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20679
Wymiary
dł. – 4,00 cm, sprężyny – 1,80 cm; szer. kabłąka – 0,39–0,49 cm, nóżki maksymalna – 1,10 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8787
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 150–151, 223, 278–279, 378, ryc. 52:375; tabl. XXXIII:375.

Dane dodatkowe