Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C1b i C2a
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Górna część kabłąka zapinki kuszowatej, dwudzielnej, ze stopu miedzi. W płytce na główce zachowany mały fragment osi sprężyny. Kabłąk szeroki, taśmowaty, w przekroju zbliżony do trapezowatego z wyraźnie fasetowanymi krawędziami, ozdobiony trzema grupami cienkich, rytych linii (w każdej grupie po 3 równoległe do siebie linie), rozmieszczonych naprzemiennie ukośnie i w całości tworzących motyw zbliżony do zygzaka. Przy dolnej krawędzi zachowanej części kabłąka pojedyncza, poprzeczna linia ryta. Na górną część kabłąka nałożona prostokątna, szeroka blaszka z końcami zawiniętymi na jego tylną stronę i niestykającymi się ze sobą. Na blaszkę nałożony lekko rozklepany, gładki i nieznacznie dłuższy od niej drut, również wywinięty na tylną stronę kabłąka. Typologia: A.VI. Zdobienie jak na zapinkach A.VI/1.167.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
3 (AZP 86–94/10)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,90 cm; szer. kabłąka – 0,71–0,72 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny, igły i dolnej części kabłąka
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8496
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 62-63, 222, 260-263, ryc. 36:111, tabl. XII:111.

Dane dodatkowe