Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza (C3) – D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; płytka na główce uszkodzona. Kabłąk lity, masywny, nieznacznie poszerzony w górnej części, łukowato wygięty, w przekroju rombowaty. Nóżka rombowata z największą szerokością tuż poniżej połowy długości, w przekroju zbliżona do niskiego trójkąta; jedna z krawędzi bocznych wyraźnie ścięta; w górnej części niewielkie, w przybliżeniu trójkątne i płaskie pole. Pochewka skrócona, kończąca się w około połowie długości nóżki. Typologia: A.VI/2. Petrauskas typ 4.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,80 cm; szer. kabłąka – 0,38–0,45 cm, nóżki maksymalna – 1,10 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; płytka na główce uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8789
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 152–153, 223, 278–279, ryc. 52:377; tabl. XXXIII:377.

Dane dodatkowe