Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza (C3) – D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Mała i stosunkowo krępa zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona. Kabłąk w przekroju w części środkowej w przybliżeniu trójkątny; profilowany, z dwoma czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne niemal kwadratowe, u podstawy ornamentowane dwiema poprzecznymi liniami rytymi i dodatkowo trzema małymi, trójkątnymi wycięciami po obu bokach (łącznie 6). Pole dolne – duże, prostokątne, zachodzące na górną część nóżki, z ornamentem poprzecznej linii rytej u podstawy, niewielkimi, w przybliżeniu trójkątnymi wycięciami po obu bokach na całej długości oraz – w górnej części – znakiem X wpisanym w dwie poprzeczne linie ryte. Nóżka stopniowo rozszerzająca się w kierunku trójkątnie uformowanego, obecnie uszkodzonego końca, w zarysie rombowata; profilowana ze ściętymi krawędziami. Pochewka blaszkowata. Typologia: A.VI/2. Zbliżona do Petrauskas typ 4/8.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 3,20 cm; szer. kabłąka – 0,50–0,59, nóżki – 0,48–0,53 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8769
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 154–155, 223, 278–279, ryc. 53:382, tabl. XXXIV:382.

Dane dodatkowe