Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza (C3) – D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Kabłąk wąski, w przekroju w części środkowej półokrągły, kolankowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Pole górne małe, wąskie, niezdobione; dolne – duże, prostokątne z ornamentem w postaci pięciu wybitych kółeczek rozmieszczonych w trzech rzędach wpisanych w dwie poprzeczne linie ryte; poniżej dolnej linii – przy przejściu kabłąka w nóżkę – kolejne, minimalnie węższe czworoboczne pole z wydłużonymi, owalnymi nacięciami po bokach. Na kabłąku, pomiędzy metopami, słabo czytelny ornament w postaci drobnych, ukośnych nakłuć tworzących dwa rzędy biegnące wzdłużnie przez jego środek, w górnej części niemal nieczytelne. Nóżka rozszerzająca się w kierunku trójkątnie uformowanego końca, w zarysie rombowata; profilowana, ze ściętymi krawędziami. Wzdłuż lewej, ściętej krawędzi, na płaskiej części nóżki rząd drobnych, bardzo gęsto rozmieszczonych ukośnych nakłuć; podobny także po prawej stronie, ale umieszczony na ściętej powierzchni nóżki. Pochewka blaszkowata. Typologia: A.VI/2. Zbliżona do Petrauskas typ 4/8.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 3,80 cm; szer. kabłąka – 0,47 cm, nóżki – 0,40–0,60 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8767
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 154–155, 223, 278–279, ryc. 53:383, tabl. XXXIV:383.

Dane dodatkowe