Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3/D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Odkształcona. Kabłąk z płaskiej taśmy, nieznacznie zwężającej się w kierunku nóżki, pierwotnie prawdopodobnie łukowato wygięty. Nóżka krótka, zwężająca się w kierunku prostego końca; delikatnie profilowana, z czworoboczną metopą w górnej części ozdobioną dwiema poprzecznymi liniami rytymi i umieszczonymi pomiędzy nimi niewielkimi wycięciami po bokach. Pochewka blaszkowata. Typologia: A.VI/2; Petrauskas typ 5 i prawdopodobnie zbliżona do Kokowski typ Haneşti.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 4,00 cm; szer. kabłąka – 0,42–0,58 cm, nóżki – 0,30–0,40 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8774
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 154–155, 223, 282–283, ryc. 57:385, tabl. XXXIV:385.

Dane dodatkowe