Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3/D1
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Lekko zdeformowana i uszkodzona zapinka kuszowata z pełną pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły. Zachowane 2,5 zwoju sprężyny z wąskiej taśmy, osadzonej na żelaznej (?) osi. Kabłąk z płaskiej taśmy, bez śladów profilowania, łukowato wygięty i płynnie przechodzący w prostą, prostokątną nóżkę. Pochewka blaszkowata. Typologia: A.VI/2; zbliżona do Petrauskas typ 6 i prawdopodobnie Kokowski typ Haneşti.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo (?)
Wymiary
dł. – 3,60 cm; szer. kabłąka – 0,50 cm, nóżki – 0,50–0,55 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły; lekko zdeformowana
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8776
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 154–155, 223, 282–283, ryc. 57:386, tabl. XXXIV:386.

Dane dodatkowe