Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2b–C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z pełną pochewką, tzw. blaszana, ze stopu miedzi. Brak igły. Na główce półokrągła, uszkodzona płytka przykrywająca podwójną sprężynę. Z górnej sprężyny zachowana oś tkwiąca w górnym otworze umieszczonym w trapezowatej płytce/podstawie; z dolnej – fragment osi z osadzonymi czterema zwojami sprężyny. Z płytki/podstawy wyprowadzony trzpień z nasadzoną profilowaną nakładką. Kabłąk lity, łukowato wygięty, płaski od spodu, w przekroju półokrągły. Nóżka rombowata, bez śladów zdobienia. Typologia: zbliżona do A.VI/2.182; zbliżona do Kokowski grupa A.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20680
Wymiary
dł. całkowita – 5,80 cm; wymiary płytki rekonstruowane – ok. 2,50×1,10 cm; szer. kabłąka – 0,58– 0,60 cm, nóżki maksymalna – 1,50 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak igły; uszkodzona płytka na główce
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8790
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 156–157, 222, 272–273, 380 ryc. 48:388, tabl. XXXIV:388.

Dane dodatkowe