Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
od połowy III po początek IV wieku
Kultura
grupa masłomęcka, kultura czerniachowska
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. Silnie odkształcona. Kabłąk z wąskiej taśmy nieznacznie poszerzony w górnej części, z delikatnie ściętymi krawędziami, od spodu płaski, w przekroju w przybliżeniu trapezowaty. Przy przejściu kabłąka w nóżkę pierścień z niemal gładkiego, pierwotnie perełkowanego (?) drutu, osadzony w niewielkim żłobku. Podobny żłobek w górnej części kabłąka, prawdopodobnie pierwotnie „przykryty” pierścieniem z drutu. Nóżka wąska, zakończona długim, profilowanym guzkiem. Typologia: A.VII/1.; zbliżona do Gorohovskij/Gopkalo seria III.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 4,90 cm; szer. kabłąka – 0,42–0,52 cm, nóżki – 0,33–0,37 cm; wys. pochewki – ok. 1,70 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; silnie odkształcona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8795
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 158–159, 223, 284–286, ryc. 60:398, tabl. XXXV:398.

Dane dodatkowe