Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
od połowy III po początek IV wieku
Kultura
grupa masłomęcka, kultura czerniachowska
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka zdeformowana. Kabłąk gładki, wyraźnie rozszerzający się w kierunku główki, łagodnie, trójkątnie przegięty, w przekroju owalny; w górnej i dolnej części – przy przejściu w nóżkę – nakładki z perełkowanego drutu z nieco zatartymi powierzchniami, osadzone w dookolnych żłobkach. Nóżka wąska, zakończona niewielkim „guzkiem”. Typologia: A.VII/1; zbliżona do Gorohovskij/Gopkalo seria IV.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 4,20 cm; szer. kabłąka – 0,30–0,55 cm, nóżki – 0,25–0,28 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; pochewka zdeformowana
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8797
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 158–159, 223, 284–285, ryc. 60:399, tabl. XXXV:399.

Dane dodatkowe