Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
od połowy III po początek IV wieku
Kultura
grupa masłomęcka, kultura czerniachowska
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka zdeformowana. Kabłąk gładki o niemal identycznej szerokości na całej długości, łukowato wygięty, w przekroju w przybliżeniu półokrągły, przy przejściu w nóżkę ozdobiony pierścieniem z perełkowanego drutu – obecnie z nieco zatartą powierzchnią – osadzonym w dookolnym żłobku. Podobny żłobek w górnej części kabłąka, pierwotnie zapewne również służący do osadzenia pierścienia z drutu. Nóżka wąska, długa,
zakończona profilowanym guzkiem. Typologia: A.VII/1. Zbliżona do Gorohovskij/Gopkalo seria IV.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. całkowita – 3,65 cm; szer. kabłąka – 0,34–0,37 cm, nóżki – 0,32 cm, na końcu guzka – 0,24 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; pochewka zdeformowana
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8800
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 160–161, 223, 284–285, ryc. 60:400, tabl. XXXV:400.

Dane dodatkowe