Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C1b-C2
Kultura
grupa masłomęcka, kultura czerniachowska
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z wysoką pochewką, zapewne dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. Nadtopiona (?). Płytka na główce uszkodzona bez widocznego otworu do osadzenia osi sprężyny, na szczycie z niewielkim, w zarysie trójkątnym wypłaszczeniem być może w miejscu wyprowadzenia niezachowanego guzka. Kabłąk masywny o niemal identycznej szerokości na całej długości, łukowato wygięty, w przekroju w przybliżeniu trójkątny; w górnej i dolnej części – przy przejściu w nóżkę – pierścienie z perełkowanego drutu, najprawdopodobniej osadzone w płytkich rowkach. Nóżka krótka, w przekroju w przybliżeniu trójkątna, na końcu z płytkim żłobkiem z osadzonym w nim częściowo zachowanym pierścieniem z drutu, obecnie gładkim i wydzielającym w przybliżeniu stożkowate i krótkie zakończenie nóżki. Typologia: A.VII/1; zbliżona do Gorohovskij/Gopkalo seria II.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,60 cm; szer. kabłąka – 0,45–0,51 cm, nóżki – 0,42 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8805
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 160–161, 223, 285–286, ryc. 60:401, tabl. XXXV:401.

Dane dodatkowe