Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza B2/C1–C1a – C1b
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki kuszowatej z wysoką pochewką, zapewne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana nóżka z uszkodzoną pochewką i dolna część kabłąka. Kabłąk lity, wąski, w przekroju trójkątny, z wąskim, niskim wałkiem przy przejściu w nóżkę. Podobny wałek w dolnej części trójkątnej w przekroju i ostro zakończonej, wąskiej nóżki (na wysokości dolnej krawędzi pochewki). Typologia: A.VII.

Miejscowość
Kosmów - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,30 cm; szer. kabłąka – 0,46, nóżki – 0,30–0,40 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8804
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 162–163, 223, 285, 287–288, tabl. XXXVI:407.

Dane dodatkowe