Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona. Silnie odkształcona. Kabłąk wąski, w przekroju na całej długości trójkątny, płynnie przechodzący w nóżkę, nieznacznie zwężającą się w kierunku uszkodzonego końca, w przekroju również trójkątną. Typologia: A.VI/1.161–162; być może Kokowski wzór ZM–71.

Miejscowość
Małków
Stanowisko
42 (AZP 90–95/170)
Gmina
Mircze
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 5,10 cm; szer. kabłąka – 0,42–0,47 cm, nóżki – ok. 0,30–0,40 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; nóżka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8213
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 168–169, 221, 249, tabl. XXXVI:428.

Dane dodatkowe