Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C2
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata, dwudzielna, ze stopu miedzi, ze śladami przepalenia (?). Zachowana jedynie górna część odkształconego kabłąka z szerokiej, płaskiej taśmy, w przekroju prostokątnego, z bardzo dużą, owalną płytką do osadzenia osi sprężyny. Typologia: A.VI., prawdopodobnie seria 1. Określenie typu niemożliwe.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
6 (dawniej 1D) - (AZP 87– 94/2)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,70 cm; szer. kabłąka – 0,66–0,70 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/9259
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 65-66, 222, tabl. XIII:115.

Dane dodatkowe