Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a - faza C2
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, zapewne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana dolna część kabłąka i górna część nóżki. Kabłąk z dość szerokiej, płaskiej od spodu taśmy, w przekroju w przybliżeniu półokrągły; profilowany, ze słabo czytelnym, czworobocznym polem metopowym w dolnej części ozdobionym trzema poprzecznymi żłobkami. Krawędzie kabłąka powyżej metopy bardzo delikatnie fasetowane. Nóżka taśmowata, nieznacznie zwężająca się w kierunku uszkodzonego końca; delikatnie profilowana, z zatartą metopą w górnej części, ozdobioną dwiema (?) poprzecznymi liniami rytymi i półksiężycowatymi wycięciami po bokach. Z drucikowatego zaczepu pochewki zachowane trzy zwoje cienkiego, rozklepanego drutu ściśle owinięte wokół podstawy kabłąka. Typologia: A.VI/1, prawdopodobnie A.161–162.

Miejscowość
Mieniany
Stanowisko
25 (AZP 88-94/117)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,40 cm; szer. kabłąka – 0,60–0,62 cm, nóżki – 0,41–0,55 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8889
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 172–173, 221, 249, tabl. XXXIX:442.

Dane dodatkowe