Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium C1a (C2) - faza C3
Kultura
wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak pochewki; powierzchnia zniszczona. Silnie odkształcona. Sprężyna 10-zwojowa, osadzona na osi zabezpieczonej nakładkami z bardzo cienkiej, szerokiej i gładkiej blaszki (zachowana jedna). Podobna nakładka nałożona na trzpień – dość długi i okrągły w przekroju – wyprowadzony z płytki na główce, co powstałemu w ten sposób guzkowi nadaje walcowaty kształt. Cięciwa dolna, wysoka. Kabłąk z szerokiej taśmy, płaskiej od spodu; profilowany, z niemal zupełnie zatartymi czworobocznymi i dużymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Krawędzie kabłąka pomiędzy metopami delikatnie fasetowane. Zachowana część nóżki taśmowata, bez śladów profilowania. Dobrze czytelne niewielkie przewężenie pomiędzy kabłąkiem a nóżką, w miejscu mocowania niezachowanej pochewki. Typologia: A.VI/1.161–162 lub A.VI/1.172.

Miejscowość
Mieniany
Stanowisko
25 (AZP 88-94/117)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 6,00 cm, sprężyny – 3,10 cm; szer. kabłąka – ok. 0,70 cm, zachowanej części nóżki – ok. 0,56–0,60 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak pochewki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8888
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 172–173, 222, 268–270, ryc. 43:443, tabl. XXXIX:443.

Dane dodatkowe