Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza B2/C1–C1a
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka pochodna od silnie profilowanych, dwudzielna, srebrna. Brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona. Na główce płytka z wyciętym karbem do umocowania górnej cięciwy, niezachowanej i fragmentarycznie zachowany otwór do osadzenia osi sprężyny oraz wyraźny, szeroki, ale stosunkowo niski grzebień. Kabłąk wąski, w przekroju półokrągły, od spodu – podobnie jak i grzebień – nieznacznie wklęsły. Przejście kabłąka w nóżkę podkreślone niewielkim, poprzecznym wcięciem/uskokiem. Nóżka bardzo silnie rozszerzona na kształt tzw. jaskółczego ogona, z maksymalną szerokością znacznie przekraczającą największą szerokość grzebienia. Przy dolnej krawędzi nóżki poprzeczny, dość szeroki żłobek, wewnątrz porowaty, być może pierwotnie wypełniony innym metalem lub zdobieniem z perełkowanego drutu czy granulacji. Na końcu nóżki niewielki guzek po obwodzie ozdobiony granulacją. Typologia: A.V/8.127. Zbliżona do Kokowski wzór ZM–137 i Machajewski forma 5a/6.

Miejscowość
Obrowiec
Stanowisko
44 (AZP 87–93/71)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
srebro
Wymiary
dł. zachowana – 2,30 cm; szer. grzebienia maksymalna – 1,55 cm, kabłąka – 6,00 cm, nóżki – 2,00 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły; pochewka uszkodzona
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8944
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 180–181, 221, 240–241, 243, ryc. 18:464, tabl. XLII:464.

Dane dodatkowe