Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk wąski, w przekroju półokrągły, łukowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi, nieornamentowanymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Krawędzie kabłąka między metopami delikatnie fasetowane. Nóżka zwężająca się w kierunku prosto uformowanego końca; profilowana, z nieornamentowaną, prostokątną metopą w górnej części. Zaczep pochewki blaszkowaty, oplatający podstawę kabłąka dookolnie, dość szeroki i stopniowo, ale nieznacznie zwężający się w kierunku końca; na całej długości ozdobiony poprzecznym, wyraźnym żłobkiem imitującym zwoje drutu. Typologia: A.VI/1.172. Szter et al. grupa II.

Miejscowość
Obrowiec
Stanowisko
44 (AZP 87–93/71)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20655, żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 5,30 cm; szer. kabłąka – 0,53–0,57 cm, nóżki – 0,40–0,57 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8227
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 180–181, 222, 249, 266–267, 378, ryc. 40:465, tabl. XLII:465.

Dane dodatkowe